Waarom wij er zijn

Wij ondersteunen mensen met een beperking om hun eigen leven te leiden en zelf keuzes te maken. Samen met familie en iedereen die belangrijk voor hen is. Hierdoor ervaren cliënten vrijheid en houden ze zelf de regie. Ons uitgangspunt in de begeleiding is dat de cliënt iets zelf kan of dat hij leert om het zelf te kunnen. Pas daarna doen we het samen of doen we het voor hem of haar. Wij geloven dat er altijd een mogelijkheid tot ontwikkeling is.

Lees meer

Terugblik en vooruit kijken

Het jaar 2020 liep anders dan verwacht. Door het coronavirus moesten we onze plannen bijstellen. Het welzijn van onze cliënten en medewerkers vroeg in deze periode extra aandacht. Dat heeft er voor gezorgd dat we niet alle voorgenomen resultaten hebben gehaald. Aan de andere kant heeft het ook onverwachte resultaten opgeleverd. We blijven plannen maken, houden onze blik op de toekomst en zetten koers. Met het besef dat we soms moeten bijsturen. Zo blijven we in beweging richting de doelen van ons Strategisch Verhaal. Dat doen we door te kijken vanuit vier verschillende perspectieven: van onze cliënt, medewerkers, de organisatie en de samenleving. In verbinding met elkaar, onze omgeving, vrijwilligers en andere organisaties. Samen komen we verder.

Lees meer

De cliënt centraal

Wij ondersteunen ruim duizend cliënten. Met allemaal hun eigen specifieke behoeftes. Want geen mens is hetzelfde. Hoe zorgen we dat ieder individu krijgt wat hij nodig heeft? Hoe blijven we samen in gesprek? Soms kan de cliënt het ons zelf vertellen. En anders de familie. We blijven altijd goed kijken naar wat iemand ons laat zien en welke behoefte hier mogelijk onder ligt. De methodieken en het zorgplan ondersteunen ons hierbij.

Lees meer

Veilige en goede zorg

Iedereen moet fijn en veilig kunnen wonen, werken en leven. Daar doen we iedere dag ons uiterste best voor. Toch gebeurt er wel eens iets. Situaties lopen anders dan verwacht, mensen maken fouten of cliënten hebben tijdelijk meer zorg en ondersteuning nodig.

Lees meer

In 2020 nam ik samen met mijn collega’s van woonvorm St Maartensweg/Brinklaan alles rondom medicatie onder de loep. We bespraken het onderwerp maandelijks op het Gezamenlijk Team Overleg, organiseerden een scholingsmaand medicatie en schaften twee nieuwe medicatiekasten aan. We maakten een nieuwe indeling en alle begeleiders kregen een eigen sleutel van de kasten.

In het najaar startten we met de pilot van de medicatieapp van nCare. De medicatieapp maakt het aftekenen, het overzicht en het bestellen van medicatie makkelijke, inzichtelijk en overzichtelijk. De app zorgt ervoor dat je de medicatie makkelijk af kan tekenen. Je kunt de informatie over de medicatie met één klik inzien en het is mogelijk bij iedere bewoner een pasfoto toe te voegen.

De medicatieapp werkt erg prettig en vergoot de medicatieveiligheid. Je loopt met de medicatie en de iPad naar de cliënt, controleert de medicatie, geeft de medicatie en tekent direct de medicatie af. Ik ben erg tevreden over de medicatieapp en kan niet wachten om collega’s van andere locaties enthousiast te maken om de app te gebruiken.

Danique Koffeman-Wacht
Woonbegeleider en teamtaakhouder medicatie woonvorm St Maartensweg/Brinklaan

Ervaringen cliënten en verwanten

We willen onze cliënten zo goed mogelijk ondersteunen. En wie kan ons nou beter vertellen of wij ons werk goed doen dan cliënten en hun verwanten? We gaan met elkaar in gesprek en moedigen zeggenschap aan.

Lees meer

Stilstaan bij ons handelen

Onze cliënten verdienen de juiste zorg. Altijd. Maar hoe weet je als begeleider of dat wat je doet ook echt het beste is? Om die reden staan we regelmatig stil bij wat we doen. En hoe we dat doen. Daar hebben we verschillende methodes en instrumenten voor: (intercollegiale) gesprekken, intervisie, moreel beraad, teamopdrachten, auditgesprekken en de uitkomsten van cliënt- en medewerkersonderzoeken.

Lees meer

Werken bij De Passerel

Goede en veilige zorg valt of staat met goede mensen. Het is een uitdaging om goed personeel te vinden en te houden. We willen onze medewerkers ondersteunen in al het mooie maar ook pittige werk dat zij doen. Maar er is meer nodig. Hoe zorg je dat je mensen bindt en boeit? Dat ze vitaal blijven? Zich blijven ontwikkelen? En hoe borgen we veiligheid?

Lees meer

Kwaliteit & veiligheid

Iedereen in de organisatie draagt bij aan gezond en veilig werken. En zo hoort het ook. Bewust met werk omgaan en op tijd aan de bel trekken als er iets niet goed gaat. Voor veel onderwerpen hebben we afspraken en protocollen gemaakt.

Lees meer

Samen komen we verder

We zijn transparant over wat we doen en vinden samenwerking belangrijk. Daarom koesteren we de contacten met maatschappelijke partners en onze vrijwilligers. Samen komen we verder!

Lees meer

Samen reflecteren

Ons verhaal laat zien hoe we betekenis geven aan het begrip kwaliteit. We vroegen de Cliëntenadviesraad, Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht om kritisch mee te kijken. Ieder vanuit hun eigen perspectief.

Lees meer