Samen werken aan kwaliteit en veiligheid

Gezond en veilig werken

In 2020 is er veel gebeurd op het gebied van gezond en veilig werken. De focus lag op het voorkomen van besmettingen met corona. We namen verschillende voorzorgsmaatregelen zoals:
• bewegwijzering met stickers op de vloeren;
• informatiebordjes;
• intensieve communicatie over de richtlijnen en maatregelen naar medewerkers, cliënten en andere betrokkenen;
• persoonlijke beschermingsmaatregelen om medewerkers ook binnen de 1,5 meter veilig te laten werken (schorten, spatbrillen, handschoenen, mondneusmaskers enz)
• het inrichten van een centraal bestel- en bezorgsysteem voor beschermingsmiddelen.

Medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis. En vergaderen deden we digitaal. Voor medewerkers niet altijd makkelijk, zeker in de periode dat de scholen dicht gingen en kinderen thuis onderwijs volgden.

Om besmettingen te voorkomen, hebben we de ontruimingsoefeningen uitgesteld. In 2021 stappen we over op een ander systeem voor de RI&E. De Torenbosch in Twello verhuisde in 2020 naar een ander pand. Daar hebben we in 2020 wel een RI&E uitgevoerd.

Coronatestteam binnen De Passerel

Veel cliënten vinden het moeilijk om naar de GGD te gaan voor een coronatest. Medewerkers van de GGD zijn vaak niet bekend met onze doelgroep, dus testen aan huis was ook niet echt een optie. Zo ontstond het idee van een eigen coronatestteam.

Met ons eigen coronatestteam kwamen we op woningen en locaties waar we normaal gesproken nooit zouden komen. Dat maakte het voor ons leuk en uitdagend. Voor cliënten blijft testen natuurlijk vervelend. We merken wel dat we sneller een klik hebben met de cliënt omdat we bij De Passerel werken. Dat geeft medewerkers en cliënten rust en maakt het testen makkelijker.

In het begin was het een beetje zoeken naar een goede planning. We waren zelf ook veel aan het werk en de testaanvragen kwamen om de haverklap binnen. Nu is rustiger met testen en hebben we een planning wie wanneer test. Dat zorgt ervoor dat we iets flexibeler zijn dan in het begin.

Incidenten en meldingen

In 2020 raken de nieuwe visie en werkwijze steeds meer ingebed en maakten we gebruik van een nieuw meldsysteem. Er zijn scholingen gegeven, meldingen gemaakt, incidenten onderzocht en een nieuwe teamtaak ontwikkeld.

Nieuw meldsysteem: Triasweb

In 2020 is het project meldsysteem van start gegaan. In de periode hiervoor richtten we het meldplein in en pasten we het aan op basis van onze eigen visie, werkwijze en randvoorwaarden. De locaties Nieuwe Loine en de Aalscholver hebben als pilot met het systeem gewerkt in september en oktober. Vanaf 1 november werkt de hele organisatie met Triasweb.

Scholing

  • Eind 2019 en begin 2020 zijn 264 medewerkers geschoold in de nieuwe visie en werkwijze rondom incidenten. Helaas bleek corona een spelbreker en moesten we de scholing stoppen.
  • We ontwikkelden een interne e-learning voor de inhoud van de bovenstaande scholing en de uitleg van Triasweb. Deze e-learning is een verplichte scholing voor alle medewerkers. Eind 2020 moeten 214 medewerkers de e-learning nog volgen.
  • De leidinggevenden zijn de afhandelaar van de meldingen in het systeem. Zij hebben aanvullend de training ‘Melden en afhandelen’ van Triaspect gevolgd, samen met een vertegenwoordiger uit elk zorgteam.
  • In april en mei van 2021 staat de vervolgtraining ‘Analyseren en verbeteren’ gepland.
  • In het najaar van 2020 stond er een training voor leidinggevenden gepland over de opvang na een incident. Deze praktijktraining kon helaas niet doorgaan.

Beleid geëvalueerd en teamtaak toegevoegd

Eind 2020 hebben we het document ‘Visie en werkwijze incidenten’ geëvalueerd en aangepast. Ook heeft de commissie een teamtaak ontwikkeld: 1.10 Teamtaak incidenten en meldingen. Begin 2021 informeren we al onze collega’s hierover. De teamtaakhouder wordt het aanspreekpunt voor de commissie meldingen en aandachtfunctionaris in het team.

Analyse cijfers 2020

Tot en met oktober zijn meldingen gemaakt in het BerichtenLogBoek (BLB), in de maanden november en december in Triasweb. We hebben de totaal cijfers voor deze analyse samengevoegd. Het aantal incidenten neemt met 18,5% toe ten opzichte van 2019. Alle aandacht die we hebben voor dit onderwerp leidt zichtbaar tot meer bewustzijn. En dat is een mooie ontwikkeling. We moeten natuurlijk ook iets doen met deze cijfers. Daarom leggen we in 2021 de focus op het analyseren van de meldingen. Op die manier kunnen we leren en verbeteren.

Agressie incidenten komen het meeste voor; dat aantal is ‘stabiel hoog’. Het vernieuwde medicatie beleid en de aandacht voor melden zorgen, voor meer meldingen van medicatiefouten. De medicatiecommissie gaat deze meldingen verder analyseren en zet verbeteracties in.

Door de verschillende meldroutes (gebeurtenissen) in Triasweb, krijgen we meer zicht op de grote diversiteit van de incidenten. Hieronder een overzicht van de meldingen die gemaakt zijn in november en december 2020.

  • Automutilatie is een nieuwe meldroute, deze wordt veel gebruikt. Het lijkt erop dat deze gebeurtenis eerder onder de duiding ‘agressie’ gemeld werd.
  • Er wordt in Triasweb relatief vaak gekozen voor de gebeurtenis of oorzaak ‘Anders’. De inhoud van deze meldingen laten zien dat deze meldingen vaak wel onder één van de gespecificeerde gebeurtenissen vallen. Bekend zijn met de meldroutes en oorzaken kunnen duiden lijkt een aandachtspunt.
  • Met Triasweb kunnen we kijken naar de omstandigheden binnen deze gebeurtenissen en naar de oorzaken. Vanaf 2021 maakt de commissie meldingen een kwartaalanalyse van de meldingen. De teamtaakhouders pakken regelmatig analyses op binnen het team, om zo te blijven leren en verbeteren.

Klachten

Het klinkt misschien gek, maar we zijn blij met klachten. Een klacht is voor ons een kans om iets beter te doen. Immers, als je niets hoort, kun je het ook niet oplossen.

In het eerste kwartaal van 2020 kregen we zeven klachten. In het tweede en derde kwartaal ontvingen we geen enkele klacht. Mogelijk lag de focus van cliënten en verwanten op de impact van de coronacrisis. In het vierde kwartaal ontvingen we drie klachten. Vier cliënten bleken behoefte te hebben aan een cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris heeft deze rol waargenomen. Deze behoefte was nog niet eerder gesignaleerd. In 2021 stellen we een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon aan.

Totaal aantal klachten

Klachten 2020