Stilstaan bij ons handelen

Reflecteren in de praktijk

Veel locaties hadden al een start gemaakt met de teamopdrachten. Maar door corona liep alles anders. We schakelden over naar digitale bijeenkomsten die vooral over corona gingen. Maar ook die gesprekken hadden een vorm van reflectie en stilstaan bij ons handelen in zich. Doen we het goed op deze manier? Hoe begeleiden we veilig als nabijheid noodzakelijk is? Waar liggen die grenzen? Wie heeft wat nodig om goede zorg te ontvangen en te geven? Hoe houdt je elkaar scherp in de focus op kwaliteit van zorg als angst en stress een grote rol spelen?

Het actieteam corona had na de zomervakantie gesprekken met medewerkers van diverse locaties, cliënten, ouders en verwanten. We bespraken hoe zij de afgelopen periode ervaren hebben: wat ging goed en wat kon beter? We kregen opvallend veel positieve reacties op de dagbesteding op de woningen tijdens de lockdown. Collega’s van de dagbesteding organiseerden in de woningen activiteiten voor cliënt. Zo ging de dagstructuur zoveel mogelijk door. Bijkomend voordeel: medewerkers kregen een kijkje in de woningen, wisselden ervaringen uit en bespraken samen wat het beste werkt voor cliënten. Dat was zo waardevol, dat we deze uitwisseling blijven faciliteren.

Dit jaar is er geen medewerkersonderzoek en zijn er geen moreel beraden. Die schuiven we door naar 2021. Wel zijn de stappen om een Moreel Beraad te organiseren beschreven en verspreid in de teams. In 2021 krijgen reflectie en stilstaan bij ons handelen extra aandacht. Dat doen we bijvoorbeeld met duidelijke informatie voor het maken van een goede teamopdracht (posters, informatie via ons intranet Hip en op locaties).

Ondanks de crisissituatie hielden we oog voor het leveren van kwalitatief goede zorg. We hadden zeer regelmatig contact met ouders/verwanten, betrokken hen bij de maatregelen, veranderingen en andere zaken die de cliënt en/of henzelf betroffen. Zo konden zij meedenken en meepraten, feedback geven en reflecteren. Iedereen vond dit enorm constructief en helpend.

Audits

In 2019 en 2020 hebben we zeven interne audits uitgevoerd: twee in 2019 en vijf in 2020. De meest besproken onderwerpen in de gesprekken zijn:

 • Het Persoonlijk plan;
 • Overleg met cliënten en/of ouders;
 • Cliëntervaringsonderzoek;
 • Wet Zorg en Dwang;
 • Overleggen over de dienstverlening;
 • Teamtakenbord/teamopdracht;
 • Samenwerken aan veilige en goede zorg.

Een paar zaken vielen op in de verslagen van deze gesprekken:

 • Het vaststellen van afspraken over de zorg in ondersteuningsplannen is niet overal op orde en heeft aandacht nodig.
 • Over eigen regie van de cliënt wordt vaker gesproken wanneer het team zelf het gevoel heeft (al) in regie te zijn in het eigen werk. Dit lijkt voorliggend.
 • De instrumenten voor zelfregeluring worden wisselend gebruikt. Een team dat deze middelen benut, ervaart hier ook de meerwaarde van.
 • Wisselingen en uitval bij collega’s komen regelmatig voor. Dat legt druk bij het team en gaat soms ten koste van de zorg.
 • Onvrijwillige zorg en cliëntervaringsonderzoek kwam in minder dan de helft van de auditgesprekken ter sprake. Het is niet duidelijk of en hoe dit in de andere teams leeft.
 • De werkwijze rondom incidenten kan beter. Dat helpt om inzicht te krijgen en de risico’s te verminderen.
 • Hulpmiddelen zijn aanwezig maar de instructie voor het gebruik wordt niet overal herhaald.
 • Niet overal is er structureel overleg met cliënten/ouders.
 • Er worden tegenstrijdige belangen ervaren in het bieden van goede zorg en financiële (commerciële) en organisatorische belangen.

Het managementteam bespreekt begin januari 2021 hoe we de aandachtspunten meenemen in ons beleid en/of de dagelijkse praktijk.