Samen reflecteren

Wat gaat goed, wat moet beter en zijn we op de juiste weg? We voerden deze dialoog ook dit jaar weer digitaal. Vervolgens gingen de raden in twee groepen uit elkaar om dieper in te gaan op het rapport. De verbeterpunten nemen we mee in 2021.

Op hoofdlijnen

 • De Ondernemingsraad vindt het een levendig verhaal en is aangenaam verrast over de digitale vorm. Dat de teams door corona meer samenwerken is een mooie ontwikkeling. De OR hoopt dat de teams dit vast blijven houden in de toekomst.
 • De Verwantenraad vindt de verschillende perspectieven en invalshoeken een grote meerwaarde. Inhoudelijk is het een goed verhaal. En ook de video’s voegen echt wat toe. De menustructuur maakt het voor de lezer soms lastig te bepalen of alle tekst gelezen is.
 • De video’s, animaties en begrijpelijk taal maken het kwaliteitsrapport laagdrempelig volgens de Cliëntenraad. Complimenten hiervoor. Het verbeteren van een paar typfoutjes zijn de laatste puntjes op de i.
 • Ook de Raad van Toezicht heeft het kwaliteitsrapport met plezier gelezen. Het is een goede combinatie van woorden en beelden: informatief, toegankelijk en met een aansprekende inhoud. Het rapport laat zien dat er in een jaar veel bereikt is. Duidelijk is dat door corona plannen anders verliepen dan gepland. Mooi hoe ook dat zichtbaar gemaakt is in het stuk.

De details

 • Het perspectief ouder/verwant is nu wat verspreid. Mogelijk kunnen we de perspectieven indelen met aparte kopjes.
 • Het is belangrijk om het waarderingsonderzoek dit jaar te blijven volgen.
 • Ook de ontwikkelingen in het methodisch werken vragen voortdurende aandacht.
 • Het medewerkersperspectief voor wat betreft het thema binden en boeien staat wat verspreid.
 • Het organisatieperspectief over het nieuwe kantoor mag wat uitgebreider. Er is veel om trots op te zijn.
 • Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het vasthouden van de positieve ontwikkelingen tijdens corona. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen medewerkers van de dagbesteding en wonen.
 • Ook de participatie van cliënten op de arbeidsmarkt is een aandachtspunt voor het komende jaar.
 • Aandacht is ons werk. Maar wat houdt dat nou precies in? Hoe helpen methodieken daarbij en het nieuwe zorgplan? En hoe was dat voor cliënten tijdens corona? Aan dit soort vragen moeten we ook het komend jaar aandacht blijven besteden.
 • Wat maakt De Passerel een aantrekkelijke werkgever? Er is winst te behalen in de aandacht vanuit het management voor medewerkers en tussen medewerkers onderling (teamoverstijgend).
 • De meeste afkortingen in het rapport zijn uitgelegd. Graag aandacht voor die paar afkortingen die niet uitgelegd zijn.