Werken bij De Passerel

Arbeidsmarkt

In 2020 hadden we in totaal 77 vacatures. Deze hebben we bijna allemaal kunnen vullen: we namen 71 nieuwe medewerkers aan. Deze collega’s zijn gemiddeld na 2 maanden bij De Passerel begonnen.

Eind 2020 maakten we een start arbeidsmarktstrategie. Een extern bureau ondersteunt ons hierin. Ons doel is om begin 2021 een duidelijk profiel als werkgever neer te zetten. En we willen beter bekend worden als aantrekkelijke werkgever in de regio.

Vitaliteit en verzuim

Vitaal blijven is belangrijk om goede ondersteuning te kunnen bieden. Daarom hebben we eind 2020 een vitaliteitsplan ontwikkeld. We gaan werken met een vitaliteitsdashboard. In deze online tool vinden medewerkers informatie naar of over gezond werken, rouwverwerking, financiën, roken etc. Ook ontwikkelen we een flyer over alle verlofvormen. Medewerkers zien in één oogopslag waar ze alle regelingen kunnen vinden. Verder is het plan om teams te trainen in “gezond lichaamsgebruik” en bieden we medewerkers een levensfasegesprek met een P&O adviseur.

 

Het verzuim was in 2020 6,73%. Met een verzuimfrequentie van 0,69 is er vooral sprake van langdurig verzuim. Hier is veel aandacht voor. In 2021 kijken we hoe we het verzuimproces kunnen verbeteren. Dat doen we samen met leidinggevenden en andere betrokkenen bij verzuim: de medewerker, afdeling P&O, bedrijfsarts en externe partijen.

Scholing 2020

Er lag een ambitieus opleidingsplan 2020 klaar. Maar corona stuurde deze plannen flink in de war. Fysieke scholingen gingen niet door en werden zo veel mogelijk omgezet naar een digitale vorm. Zo hebben we de volgende scholingen aan kunnen bieden voor:

  • Training Zorgplan ONS (18 deelnemers)
  • Training ONS en Triasweb (10 deelnemers)
  • Training rapporteren en incidentmeldingen (6 deelnemers)
  • Training BHV Veiligheid (6 deelnemers)
  • Training Wet zorg en dwang (14 deelnemers)
  • Training Op Eigen Benen (4 deelnemers)
  • INVRA-instrumentscholing (2 deelnemers)

Fysieke scholingen vonden plaats in de methodieken Op Eigen Benen, LACCS en Triple C.

Conclusie

Er is veel aan scholing gebeurd dit jaar. Ondanks de beperkende maatregelen! We zijn er trots op dat onze medewerkers, trainers en collega’s van ICT enorme stappen hebben gemaakt in digitaal leren.